Қазақстанның астаналары

300 

Қазақ халқын осылай бір орталықтан басқару мыңдаған жыл мерзімді қамтиды. Қазақ жеріндегі ең алғашқы мемлекет, көне түріктер қағандығының ту көтерген жері — Алтай, Түрік, Түргеш және Қарлұқ қағандығының астанасы — Суябтың іргесі V ғасырда қаланған. Кейін Баласағұн (Ақбешім) — Орталық Азиядағы ірі қалалар қатарына жатқан.

Управление казахским народом из одного центра охватывает по времени тысячи лет. Город Суяб, основанный в V веке, — столица самого первого государства на территории казахских земель древнетюркского каганата. Следующим крупным центром был Баласагуни — один из крупнейших городов Центральной Азии.

Детали

Возрастная категория